Vračilo izdelka

 1. Postopek nakupa

 10.1. Nakup

Najprej izberite izdelek, ki ga želite kupiti, nato pritisnite na gumb "V košarico". Desno zgoraj v nakupovalni košarici se izpiše količina in skupni znesek naročenih izdelkov. Če želite odstraniti ali zmanjšati naročeno količino določenega izdelka, pritisnite na povezavo »košarica« ter nato pri količini izdelka, izberete želeno število, ali pa s pritiskom na »koš«, izbrišete izdelek. V polje za opombe lahko vpišete posebna navodila ali želje glede naročila. Postopek zaključevanja naročila sprožite s pritiskom na gumb "Na blagajno". Spletna trgovina vas vodi skozi naslednje korake:
 1. korak - Podatki o kupcu. 
  Vpišete svoj elektronski naslov ter podatke za dostavo (ime in priimek, vaš naslov bivanja ter telefonsko številko).
 1. korak - Dostava. 
  Izberete način dostave ter vpišete naslov za dostavo, v kolikor se ta razlikuje od naslova, ki ste ga vpisali v prvem koraku.
 1. korak - Način plačila ter oddaja naročila. 
  V tem koraku izberete način plačila ter oddate naročilo. V kolikor imate promocijsko kodo, jo vpišete v zato namenjeno polje.
 1. korak - Povzetek in potrdilo o naročilu.

Po oddanem naročilu, na svoj e-naslov prejmete povzetek naročenih izdelkov. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji sklenjena. S klikom na gumb "Potrdi naročilo" potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s pogoji poslovanja, ki so objavljena na spletni strani ponudnika. Kupoprodajna pogodba v slovenskem jeziku je kupcu dostopna v vsakem trenutku v spodnjem delu spletne strani, s klikom na povezavo Pogoji poslovanja.

 1. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec (ne velja za poslovne uporabnike) ima pravico, da v 14 dneh od dobave blaga podjetju sporoči da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, in sicer:

Kupec lahko obvestilo o odstopu: predloži dokazilo, ki je na voljo na svetovnem spletu; ali poda z drugačno nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Potrošniku se priporoča pisno oddajanje obvestila, saj nosi dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa.

Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Kupec mora blago vrniti podjetju v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe, pri čemer krije neposredne stroške vračila blaga uporabnik oz. kupec sam. Priložena mora biti kopija dokumenta, ki dokazuje istovetnost blaga in kupca, ki je bil priložen ob dobavi tega blaga. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga – zaradi česar se uporabniku priporoča, da je blago nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži (slednje zlasti zaradi zaščite blaga pred poškodbami v procesu vračila blaga družbi AMZS).

Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno (preko meja preizkusa za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga) znaša določen % od redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga: v primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda (npr. da je blago oz. sestavni deli prodajnega kompleta poškodovano, v spremenjeni količini ali kvaliteti, neoriginalni oz. poškodovani embalaži) je AMZS upravičen od   uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost potrošnika za plačilo zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti, kar za vsak posamezen primer individualno ugotavljajo AMZS ali pooblaščeni dobavitelji  

AMZS uporabniku vrne vsa opravljena plačila v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 14 dni od prejetja sporočila o odstopu od pogodbe. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler uporabnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Naslov za vračilo blaga:

AMZS d.d., Vračila spletne trgovine, Dunajska 128a, 1000 Ljubljana

Kupec nima pravice do odstopa pri pogodbah:

 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.